Студентське самоврядування

У Львівському медичному фаховому коледжу "Медик" з 2005 року шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп створене на загальному студентському віче студентське самоврядування (студентський парламент), яке у своїй роботі спирається на Положення про студентське самоврядування. Його головними завданнями є забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній та художньо-творчій діяльності студентів; сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів та ін. 

Студентський парламент планує свою роботу самостійно за напрямами (навчально-наукова, культурно-масова, спортивно-масова, шефська, туристична робота, інформаційний напрям тощо), погоджує її з завідувачем відділення. 

Структура студентської Ради включає в себе обраних на віче шляхом рейтингового голосування представників усіх відділень, курсів. 
Студентське самоврядування є органом управління та втілення у життя основних напрямів життєдіяльності навчального закладу. Головною його метою є захист соціальних, економічних інтересів та прав студентів Львівського медичного фахового коледжу "Медик", сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника, спеціаліста. 

Виховна робота проводиться за безпосередньою участю парламенту та за його ініціативою. Це такі цікаві заходи, як: «Посвята у студенти», „День студента”, „ День Святого Валентина”, „Андріївські вечорниці”, „Шевченківські Дні” тощо. Активісти студентського самоврядування підтримують постійний зв'язок з молодіжними організаціями області й міста. Парламент активно працює у напрямкі зв’язків з громадськістю. Делегати студентського самоврядування училища беруть участь у засіданнях Молодіжного парламенту Львівщини та інших громадських організаціях. 

За ініціативою студентського самоврядування і допомогою ректора було відкрито центр студентського дозвілля, і хоча, в його роботі є багато проблем, їх можна вирішити, і головну роль в цьому має відіграти, як уже підкреслювалось, студентське самоврядування. За період після розгляду питання на виробничій нараді вирішено питання з організаторами та адміністративною радою центру дозвілля, та складено план роботи з урахуванням критичних зауважень, де особливу увагу відведено проведенню тематичних вечорів відпочинку. Всі ці заходи розроблено разом із студентським парламентом і будуть затверджені на його засіданні. 

З метою забезпечення активної участі студентів у процесах вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення належної якості навчання, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності, підвищення відповідальності за доручену справу, реалізації творчих здібностей молоді, органи студентського самоврядування реалізують наступні основні завдання: 

• проводять організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 
• сприяють формуванню у студентів училища патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, та власної гідності; 
• забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо; 
• сприяють навчальній та творчій діяльності студентів; 
• сприяють створенню необхідних умов для відпочинку студентів; 
• організовують співробітництво з студентами інших навчальних закладів та молодіжними неполітичними організаціями; 
• сприяють участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах; 
• пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо; 
• здійснюють інформаційну та видавничу діяльності; 
• співпрацюють та координують роботу з викладачами, кураторами навчальних груп. 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами