Нагороди

 • Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за «Багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України» в Одинадцятій міжнародній виставці навчальних закладів 27-29 лютого 2008 р. в м. Києві.


 • Золота медаль в номінації "Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації" у Міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади - 2011" 2- 4 березня 2011 р. в м. Києві.


 • Диплом за «Активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти» у III-й Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» 2-4 березня 2011 р. в м. Києві.


 • Золота медаль в номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців» в Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2012» 1-3 березня 2012 р. в м. Києві.


 • Золота медаль у номінації «Інновації в організації дослідницько-експерементальної дяльності учнівської та студентської молоді» та диплом «За активне упровадження освітніх технологій» в IV Національній виставці - презентації "Інноватика в сучасній освіті" 16-18 жовтня 2012 р.


 • Дипломи Лауреат конкурсу І ступеню в номінації: „Випереджаюча освіта для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору", «За активну участь і представлення освітніх інноваційних технологій» у V Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» 22 -24 жовтня 2013 р.


 • Золота медаль в номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» та  Диплом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти в V –ій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2014» 18-20 березня 2014 р.


 • Звання лауреата конкурсу I ступеня в номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти та Диплом «За активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти» у VI –ому Міжнародному форумі – презентації «Інноватика в сучасній освіті» 21 – 23 жовтня 2014 р. в м. Києві.


 • Золота медаль у номінації «Розробка та упровадження у навчально-виховний процес сучасних систем моніторінгу якості освіти», а також Диплом «За творчу працю з підвищення якості національної освіти» в VI -й Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти – 2015» 12-14 березня 2015 р.


 • Диплом лауреата конкурсу I ступеня в номінації «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога» та диплом «За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання» в Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II –й Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu — 2015» 20-22 жовтня 2015 р. в м. Києві.


 • Золота медаль в номінації "Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти" в VII-й Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та III-й Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» 17-19 березня 2016 р. в м. Києві.


 • Диплом лауреата першого ступеня в номінації "Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти" та диплом «За активну участь в інноваційній освітній дільності» в VIII-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та IV-й Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» 25-27 жовтня 2016 р. в м. Києві.


 • Золота медаль в номінації "Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм та рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді" та Диплом за активну участь у створенні сучасної системи національної освіти в VIII-й Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та V міжнародній виставці освіти за кордоном «WorldEdu» 16-18 березня 2017 р. в м. Києві.


 • Золота медаль в номінації "Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу"


 • Диплом "За активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процессу» в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Шостій міжнародній виставкці освіти за кордоном «World Edu».

 • Золота медаль та диплом в номінації "Упровадження інноваційних освітніх і виробничних технологій - ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів", диплом за активну участь у реформуванні національної освіти в головній подіії освітньої галузі України – Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Дев’ятій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu»

 • Золота медаль в номінації "Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти" XI Міжнародної виставки "Інноватика в сучасній освіті". Диплом за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти XI Міжнародної виставки "Інноватика в сучасній освіті".

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами