Відділення «Акушерська справа»

Напрям    22 Охорона здоров’я,    спеціальність    223 Медсестринство
Освітня програма Акушерська справа,    освітньо-кваліфікаційний рівень  молодший фаховий бакалавр, кваліфікація  акушерка
Термін підготовки:
 на онові БЗСО (9-ти класів)  -   3 роки 6 місяців
 на онові ПЗСО (11-ти класів)  - 2 роки 6 місяців

При появі на світ нового життя дуже важлива роль медичного працівника, і в першу чергу - акушерки. Саме акушерки першими приймають у цей світ маленьку безпорадну дитинку. Вони допомагають мамам, надають їм професійну допомогу і знаходяться поруч, готові допомогти в будь-яку хвилину. Для породіллі акушерка в перші хвилини - і лікар, і психолог, і найкращий друг. Від досвідченості та професіоналізму акушерки залежить і процес появи нового життя, і післяпологовий контроль за самопочуттям мами та її малюка.
Акушерка надає медичну допомогу вагітним, роділлям під час пологів та породіллям у післяпологовому періоді, а також доглядає за новонародженими. До обов'язків акушерки жіночої  консультації, ФАПу та амбулаторії входять  активний патронаж (тобто відвідування та спостереження вагітних та породіль), спостереження за жінками із гінекологічними захворюваннями та профілактичні огляди жінок із метою раннього виявлення патології, у тому числі злоякісних пухлин, та вчасного скерування на консультацію до лікаря акушера-гінеколога.
Різнопланова діяльність акушерки потребує активного мислення під час розв'язання різноманітних завдань. Часто вона працює в екстремальних умовах, коли потрібно швидко прийняти оптимальне рішення та адекватно діяти відповідно до конкретної ситуації. Тут потрібні кмітливість, винахідливість, самовладання, хороша оперативна пам'ять.
Ця професія ставить також високі вимоги до сенсомоторики. Рухи акушерки повинні бути точними, швидкими, спритними як у процесі ведення пологів так і здійсненні інших маніпуляцій.
Наявність достатньої кількості сучасних фантомів, тренажерів, муляжів, навчальних посібників та літератури, впровадження новітніх комп’ютерних технологій в навчальний процес, а також високопрофесійний викладацький колектив, що працює в училищі, гарантує підготовку фахівців на рівні державних стандартів і дає змогу продовжувати навчання в  ЛМІ.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами