Відділення «Сестринська справа»

Напрям    22 Охорона здоров’я,    спеціальність    223 Медсестринство
Освітня програма Сестринська справа,    освітньо-кваліфікаційний рівень    молодший фаховий бакалавр,      кваліфікація   сестра медична
Термін підготовки:
 на онові БЗСО (9-ти класів)  -   3 роки 10 місяців
 на онові ПЗСО (11-ти класів)  - 2 роки 10 місяців

В історії людства професія медичного працівника є найважливішою і найвідповідальнішою за життя людини. Серед усіх професій, які є в охороні здоров’я, наймилосердніші професії медсестри, акушерки, фельдшера. Самовідданість, співчуття, професіоналізм - це основні риси людей, які вибрали цей фах. Професія медичної сестри – складна й багатогранна. Роботу медичної сестри, окрім  професійного догляду за хворими, профілактики факторів ризику, полегшення страждань, визначає розуміння цінності людського життя, усвідомлення потреби милосердя і доброти, вміння бачити не хворобу, а людину з її духовною та фізичною неповторністю. Це  не тільки професія, а й покликання. Щоб завоювати довіру та любов пацієнта, необхідно стати близькою,  рідною людиною.
Саме медична сестра витрачає найбільше свого часу на перебування біля ліжка хворого, виконуючи всі призначення лікаря, не шкодуючи теплих, підбадьорливих слів для хворого.
Завдяки широкому діапазону знань і вмінь, набутих у процесі навчання в нашому медичному училищі, випускники відділення «Сестринська справа» можуть виконувати широке коло обов'язків та успішно працювати як медичні сестри в лікувальних закладах. Вони знають основні симптоми різних захворювань людини, прийоми і правила загального і диференційованого догляду за хворими, принципи лікування, показання і протипоказання до застосування і дозування лікарських препаратів, методи диспансерного обслуговування хворих та санітарно-освітньої роботи серед населення, навчання їх правил індивідуальної профілактики; методи проведення профілактичних щеплень тощо.
Для ефективного виконання професійних функцій медсестри, крім поглиблених спеціальних знань, повинні володіти спеціальними психологічними якостями. Усвідомлення свого великого людського обов'язку перед пацієнтом, який страждає від хвороби, формує такі риси, як уважність, чуйність, приязність, терплячість та співчуття.
Висока відповідальність за найцінніше - здоров'я людини, сприяє формуванню чесності, правдивості, дисциплінованості, ретельності; обумовлює розвиток акуратності, самоконтролю дій (при роздаванні медикаментів, виконанні процедур, виписуванні рецептів тощо).
Грунтовна підготовка дає можливість значній частині випускників відділення продовжувати навчання  на медичному факультеті ЛМІ.З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами