Акредитація та ліцензування

В 2016 році навчальний заклад пройшов чергову акредитацію і підтвердив право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальностей 223 Медсестринство та 221 Стоматологія.Відомість щодо здійснення освітньої діяльності. завантажити

Спеціальність 223 Медсестринство

Сертифікат про акредитацію Серія HI № 1496255, виданий відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 р., протокол 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А).

Освітня програма Сестринська справа, кваліфікація сестра медична

термін підготовки:
на основі БЗСО – 3 роки 10 міс.
на основі ПЗСО – 2 роки 10 міс.

Освітня програма Акушерська справа, кваліфікація акушерка

термін підготовки:
на основі БЗСО – 3 роки 6 міс.
на основі ПЗСО – 2 роки 6 міс.


Спеціальність 221 Стоматологія

Освітня програма Стоматологія ортопедична, кваліфікація технік зубний

Сертифікат про акредитацію Серія HI № 1496256, виданий відповідно до рішення АК від 16 червня 2016 р., протокол 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А).

термін підготовки:
на основі БЗСО – 2 роки 10 міс.
на основі ПЗСО – 1 рік 10 міс.


Студенти, які вступили на основі базової середньої освіти, здобувають в училищі повну загальну середню освіту з отриманням атестата.


Ліцензія АЕ № 287743 від. 08.10.2014 р., видана Департаментом освіти та науки ЛОДА про надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти.


З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами