Філії

Дрогобицька філія

Директор: Микола Іванович Лук′янченко
82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул. Cагайдачного, 100
E-mail: medyk_d@mail.ru
Тел./факс: (03244) 2-16-26

Дрогобич – місто студентське.
Всі до цього звичні.
Один із закладів навчальних –
коледж медичне.
Хочеш стати медсестрою – хворих лікувати?
Може, мрієш професійно пологи приймати?
Радимо: часу не гай –
До медичного вступай!
Дрогобицька філія ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж "Медик" створена у 1999 році. Філія здійснює освітню діяльність за першим освітньо-кваліфікаційним рівнем з напряму 1101 «Медицина» з підготовки молодших спеціалістів із спеціальностей 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010105 «Акушерська справа», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» (ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія АВ №585835, рішення ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87).
Набір студентів проводиться: на базі базової та повної загальної середньої освіти (9 та 11 класів). Студенти, які навчаються на базі 9 класів після закінчення навчання, крім диплома, отримують атестат про загальну середню освіту (ліцензія Головного управління освіти і науки ЛОДА серія АГ № 505852 від 28.05.2010 р.). Форма навчання – денна.
Термін навчання за спеціальністю «Сестринська справа» на базі БЗСО становить 4 роки, на базі ПЗСО – 3 роки; за спеціальністю «Акушерська справа» на базі БЗСО становить 3,5 роки, на базі ПЗСО – 2,5 роки; за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» на базі БЗСО становить 3 роки, на базі ПЗСО – 2 роки.
Викладачі, які забезпечують навчальний процес для спеціальностей «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Стоматологія ортопедична», мають базову освіту за профілем дисциплін, практичний досвід викладання предметів у медичному училищі. Серед викладачів училища чотири кандидати наук.
Студенти Дрогобицької філії мають змогу користуватись двома сучасними комп'ютерними класами, під’єднаними до мережі Інтернет. До послуг студентів: бібліотека, читальний зал з комп’ютерним забезпеченням, медпункт, стоматологічний кабінет, спортивний зал та майданчик з міні-футбольним полем, баскетбольною і волейбольною площадками.

Ужгородська філія

Директор:
88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Мукачівська, 44,
Тел./факс: (0312) 22-06-33

Ужгородська філія ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж "Медик" розпочала свою освітню діяльність у 1999 році. Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія АВ №585835, рішення ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87.

На базі училища здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями:

223 Медсестринство (ОП Сестринська справа), 223 Медсестринство (ОП Акушерська справа) – Сертифікат про акредитацію НІ № 0796259 від 16.06.2016 р.; термін дії до 01.07.2026 року

221 Стоматологія (ОП Стоматологія ортопедична) – Сертифікат про акредитацію НІ № 0796260 від 16.06.2016 р; термін дії до 01.07.2026 року

На сьогоднішній день у приватному навчальному закладі Ужгородська філія ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж "Медик" навчається близько 200 студентів.

Педагогічний колектив у своєму складі має кандидатів наук, викладачів вищої, першої та другої кваліфікаційних категорій.  Навчання проводиться за денною формою навчання.

Ужгородська філія Львівський медичний фаховий коледж "Медик" завжди рада тим, хто вирішив присвятити себе благородній справі й отримати професійну медичну освіту. Досвід роботи, тісна співпраця з базовими лікувально-профілактичними установами допомагають готувати висококваліфікованих медичних працівників широкого профілю за новими державними стандартами, що володіють не тільки професійними знаннями і навичками, а й економічно грамотних, конкурентоспроможних на ринку праці.

Крім навчання, студенти нашого навчального закладу беруть активну участь у громадському житті, є організаторами благодійних акцій «Роби добро», учасниками спортивних змагань, конкурсів, міських фестивалів та ін.

Вищий навчальний заклад І рівня акредитації, проводить підготовку молодших спеціалістів на базі ПЗСО (11-х класів) та БЗСО (9-х класів) за спеціальностями: 

«Акушерська справа», «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична».


З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами