Стоматологія ортопедична

Напрям    22 Охорона здоров’я,    спеціальність    221 Стоматологія
Освітня програма Стоматологія ортопедична,    освітньо-кваліфікаційний рівень    молодший спеціаліст,      кваліфікація   технік зубний
Термін підготовки:
 на онові БЗСО (9-ти класів)  -   2 роки 10 місяців
 на онові ПЗСО (11-ти класів)  - 1 рік  10 місяців

Спеціальність зубного техніка має три витоки – наука, мистецтво та ремесло. Природа дивовижна та неповторна! Вміння бачити, усвідомлювати і відтворювати – це основні якості, котрі необхідно постійно розвивати. Відновлення анатомічної форми зубів, конструювання зубних рядів – це процес творчий. Зубний технік повинен вивчати закони природи, мистецтва, біомеханіки та розвивати придбані знання.
Зубний технік - це не просто помічник стоматолога-ортопеда, це – колега, співавтор у творчому пошуку, його робота - матеріальне втілення задумів лікаря. Він надає стоматологічну, ортопедичну допомогу населенню, виготовляючи різні види коронок, штифтові зуби, мостовидні конструкції, протези, пластинки та інші ортопедичні і ортодонтичні конструкції. Процес виготовлення зубних протезів вимагає ювелірної роботи, зацікавленості в найкращому її результаті, постійного вивчення новітніх досягнень зубного протезування та їх практичного застосування. Якість діяльності зубного техніка повинна бути дуже високою, адже пацієнт фізично відчуває кожну його помилку або недбалість. Для справжнього майстра дуже важливі такі якості, як акуратність, точність рухів, хороший окомір, чуйний дотик. Представник даної професії повинен постійно усвідомлювати, що він працює для людей, що результати його праці приносять людям радість і велику користь, позбавляють від фізичних страждань, роблять людей красивішими.
Під час навчання зубний технік повинен освоїти  основи будови й функції жувального апарату, відомості про стоматологічні захворювання, принципи надання першої медичної допомоги при ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки; оволодіти сучасними методами та технологічними етапами виготовлення знімних та незнімних зубних протезів, ортопедичних апаратів і конструкцій. Для ефективного виконання професійних функцій зубний технік повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, виховувати в собі працелюбність, непримиренність до недоліків, проявляти ініціативу та творчість у роботі.
Випускники відділення, завдяки якісній професійній підготовці, працюють в сучасних зуботехнічних лабораторіях як державних, так і приватних стоматологічних клінік, а значна частина студентів продовжує навчання на стоматологічному факультеті ЛМІ.

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами